Karasjok Elgjegerforening

Døde elg i Anarjok

I Anarjok har det blitt oppdaget i løpet av våren dusinvis av døde elg, sier Lapin Kansa. De fleste av de døde kropper har vært kalver.

Ifølge magasinet har skjebne så langt vært et mysterium. Jegere mistenker at funnene i Lemmenjoki nasjonalpark og i Angeli har elgen dødt av sult. Området har mye gammel furuskog, noe som er grunnen til at det er mulig at kalvene har klart å nå de nederste greinene på trærne for å spise.

Elgene undersøkes og det er tatt prøver av elg. Det er imidlertid vanskelig å fastslå tilstanden til elgen, som nesten er oppspist av åtseletere og rovdyr, sier Lapin Kansa.

 

 

 

 

 

Se artikkel her!