Karasjok Elgjegerforening

Aktiviteter

Vipps


Har laget "meny" på vipps til elgjegerforening, dette for at det skal være lettere for medlemmer og andre å bruke foreningens vipps konto!

Dere søker opp foreningen med navn eller vipps nr. 138882, velg meny og dette bilde kommer frem!