Karasjok Elgjegerforening

Brukermøte - elgveing 2017

FeFo inviterer til brukermøte om årets prøveordning for elgveiing i Karasjok kommune. 

Sted Scandic Karasjok kl 1800.
Alle elgjegere er velkomne til å komme med innspill og erfaringer fra årets egenveiing av elg
Kaffe serveres.

Tid og sted: Tirsdag 7. nov kl. 1800 på Scandic.

Trykk linken for info! Brukermøte