Karasjok Elgjegerforening

Ledige jaktfelt 2019

Siste nytt per 20.mai fra FEFO:

285 av jaktlagene som fikk tildelt jaktfelt har takket ja. 13 ledige felt er nå tilbudt jaktlag på reservelista. 
Vi har 20. mai sendt ut e-post til alle lagene på reservelista med informasjon om ledige jaktfelt. Jaktlagene er gitt svarfrist fram til fredag 25. mai kl. 1300.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

1*  I tillegg til grunnpris må jaktlag i felt J, K og L i Anárjohka betale kr 60.000 i transportpris for inn- og utflyging av jegere/utstyr,samt utflyging av kjøtt (se informasjon om elgjakt i Anárjohka).

Dersom det etter reservetildeling fortsatt er helikopterbaserte tilbud i Anárjohka som ikke er tildelt, vil disse lyses ut på nytt ca. 28. mai via www.inatur.no. Da kan alle jaktlag søke, uavhengig av om flertallet av laget er bosatt i Finnmark og uavhengig av om laget er tildelt annen jakt på Finnmarkseiendommen.