Karasjok Elgjegerforening

Viktige datoer 2016

Viktige datoer for elgjakta 2016

NB! Det tas forbehold om mindre justeringer i den oppsatte tidsplanen. 
   Dato  Aktivitet
APRIL - MAI Utlysning, trekning og tildeling
1. april  Utlysning av årets elgjakt.
21. april  Søknadsfrist- søknad må være registrert innen kl. 2400.* 
4. mai Kunngjøring av trekningsresultatet skjer på annonserte arrangement som avholdes av elgjegerforeninger og NJFF-lokallag.
5. mai Resultatet ev trekningen er offentlig.
9. mai. Brev sendes til søkerne med tilbud om jaktfelt.
19. mai. Frist for å godta tilbud om elgjakt.
JUNI Grunnpris og jaktlagsendringer
1.juni Faktura på grunnpris sendes ut med 3 ukers forfall.
22. juni Frist for innbetaling av grunnpris.
22. juni Frist for å melde endringer av jaktlaget før utsending av kontrakt.**
27. juni Kontrakter sendes ut for underskrift og retur (hele Finnmark).
AUGUST Kontraktsinngåelser
12. august Signert kontrakt med vedlegg skal være FeFo i hende (Karasjok/ Kautokeino). FeFo sender ut signerte kontrakter og kontrollkort snarest.  ***
26. august Signert kontrakt med vedlegg skal være FeFo i hende (resten av Finnmark). FeFo sender ut signerte kontrakter og kontrollkort snarest. ***
 
SEPTEMBER - OKTOBER Gjennomføring av jakta
1.september Elgjakta starter i Karasjok og Kautokeino
25. september Elgjakta starter i resten av Finnmark.

30. september

Avslutning av jakta i Karasjok og Kautokeino. 
31. oktober Avslutning av jakta i resten av Finnmark.
 
NOVEMBER - DESEMBER Oppgjør og rapportering
10. november

Siste frist for innlevering av  sett-elg-skjema.

20.november            Sluttfaktura sendes ut med 3 ukers forfall

*  NB! I år skal vi prøve ut elektronisk søknadsregistrering og jaktfelttildeling viawww.inatur.no. Følg med på www.fefo.no for informasjon  om hvordan dette skal foregå.

Fram til søknadsfristens utløp vil en oversikt over de søknader som er registrert jevnlig bli oppdatert på nett. 

Innmeldte endringer i jaktlaget etter trekning vil så bli registrert og godkjent fortløpende.

Før jaktstart utføres ukentlige oppdateringer på nettsidene.

Daglige oppdateringer utføres under jakta.

** Endringer av jaktlag før 22. juni føres på "Skjema for endring av jaktlag før jakta", mens lagendringer etter 22. juni gjøres på  "Skjema for endring av jaktlag etterkontrakt".

**Kontrakter som mangler etterspurt dokumentasjon vil ikke bli godkjent. Jaktlaget vil da kunne miste jaktfeltet.
 
For mer detaljert informasjon om regelverk og krav til vedlagt dokumentasjon vises til søknadsskjema og informasjonsskriv.