Karasjok Elgjegerforening

Dusør for å registrere rovvilt

Har du sett spor etter, tatt bilde av eller plukket hår eller møkk fra noen av våre store rovdyr i Troms eller Finnmark? Meld ifra til Statens naturoppsyn og du kan du ha rett til dusør.

Eksempel på BJØRN:

Dusør på 1500 kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et tidligere kjent individ av bjørn hvert år.
Dusør på 3500 kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et tidligere ukjent individ av bjørn.