Karasjok Elgjegerforening

Elgkvote 2017

Grunnkvote, fellingsmål og kvote i 2017

 

Karasjok nord-valdet

Fellingskvote for 2017 – Karasjok nord-valdet:

På grunnlag av bestandsplan vedtatt med hjemmel i Forskrift om hjortevilt, og løpende vurderinger underveis, økes fellingsmålet til 85 dyr, mens kvotestørrelsen opprettholdes på 100 dyr. Kvotefordelingen blir som i 2016:

33 fridyr + 32 ungdyr + 35 tilleggsdyr = 100 dyr totalt

Kvoten fordeles på 26 jaktlag, med grunnkvote på 2 eller 3 dyr per lag. Det kan felles inntil 6 dyr per jaktfelt og kalv utover dette. For jaktlag som i hovedsak har felt ungdyr og kalv, kan ungdyr vurderes tildelt utover 6 felte dyr. Det tildeles ett tilleggsdyr om gangen.

Jakttida settes til 01.09-30.09.

 

Karasjok sør-valdet

Fellingskvote for 2017 – Karasjok sør-valdet:

På grunnlag av bestandsplan, vedtatt med hjemmel i Forskrift om hjortevilt, og løpende vurderinger underveis, videreføres fellingsmålet på 120 dyr og kvotestørrelsen på 135 dyr. Kvotefordelingen blir som følger:

10 fridyr + 39 okser + 39 ungdyr + 47 tilleggsdyr = 135 dyr totalt

Kvoten fordeles på 39 jaktlag, med grunnkvote på 2 eller 3 dyr per lag. Det kan felles inntil 6 dyr per jaktfelt og kalv utover dette. For jaktlag som i hovedsak har felt ungdyr og kalv, kan ungdyr vurderes tildelt utover 6 felte dyr. Det tildeles ett tilleggsdyr om gangen.

Jakttida settes til 01.09-15.10.

 

 

 

Vedlegg:
Last ned denne filen (felt og kvoteoversikt 2015.pdf)felt og kvoteoversikt 2015.pdf[ ]58 kB