Karasjok Elgjegerforening

Møtereferater

Her vil dere finne møtereferater fra styremøter, årsmøter, medlemsmøter, bestandsplangruppemøter og andre møter foreningen deltar i.