Karasjok Elgjegerforening

Informasjon om bjørn

Informasjon om bjørn

Sted: Scandic Karasjok

Tid: Tirsdag 22.08.17 kl. 1800

 

Magne Asheim, SNO:

-          Bjørnebestanden i Karasjok

Rolf Randa

-          Vise kart over kjente individ og jeg håper å kunne si litt mer om binnene.

-          Og om bjørnens adferd i møte med folk.

Julia Schregel, NIBIO

-          Forvaltning, DNA-metoder, hvordan og hvorfor samle inn prøver, samt resultater fra innsamling fra Karasjok

 

Arr:

Svanhovd

NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi /

Norwegian Institute of Bioeconomy Researc