Karasjok Elgjegerforening

Jegeravgiften

Jegeravgiften blir digital

Fra og med i år kan alle jegere slippe å ta med seg jegeravgiftkortet når de skal ut på jakt. Betaling og dokumentasjon av jegeravgift digitaliseres.

Rundt 300 000 norske jegere får i forkant av at jaktåret starter 1. april et brev fra staten om betaling av jegeravgiften.

For å starte litt forsiktig begynner vi med de jegerne som vi vet foretrekker digital betaling, men de nye tjenestene er åpne for alle jegere som ønsker det.

Fra Min jegerside på Jegerregisteret finner du fra i år jegeravgiftskortet, samt dokumentasjon på registrering som lisensjeger og autorisasjon som jegerprøveinstruktør hvis det er aktuelt. Dokumentasjonen kan lett lagres på telefonen ved å ta et bilde/skjermdump.

Målet er å digitalisere all dokumentasjon som jegeren trenger under jakt, lisensfelling og fangst. Neste steg blir å digitalisere dokumentasjon av bestått skyteprøve.

Foreløpig må storviltjegerne dokumentere bestått skyteprøve på vitnemål i papir. Vitnemål kan enten skrives ut fra våre nettsider, fås på skytebanen eller finnes på jegeravgiftskortet i papir for de som fortsatt har tilgang på dette.

Logg inn her for å betale jegeravgiften: Min jegerside