Karasjok Elgjegerforening

Viktige datoer for elgjakt 2015

  Dato

  Aktivitet

APRIL - MAI

Utlysning, trekning og tildeling

9. april

Utlysning av årets elgjakt.

30. april

Søknadsfrist-- søknad må være mottatt hos FeFo innen kl. 1300.* 

ONSDAG       13. mai

Kunngjøring av trekningsresultat skjer på annonserte arrangement som avholdes av elgjegerforeninger og NJFF-lokallag.

14. mai

Resultatet av trekningen er offentlig.

19. mai

Brev sendes til søkerne med resultat av trekningen.

28. mai

Frist for å godta tilbud om elgjakt.

Se mer her: http://www.fefo.no/no/jakt/Sider/Viktigedatoer.aspx