Karasjok Elgjegerforening

Om oss

elg

 

 

Karasjok elgjegerforening ble stiftet 15. juni 1982.

 

 

 

 

Foreningens formål er:

  1. Iverta elgjegernes intresser.
  2. Arbeide for å bevare viltbestanden
  3. Arbeide for en fornuftig jaktpolitikk når det gjelder elgstammen
  4. Arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene
  5. Arbeide for økt ferdighet i bruk av våpen
  6. Samarbeide med myndighetene for å fremme foreningens formål
  7. Samarbeide med andre foreninger som arbeider i samsvar med foreningens formålsparagraf
  8. Arbeide for rekrutering av jegere
Hjemmesiden skal inneholde informasjon om styrearbeid i Karasjok elgjegerforening og generelt om elgjakt i Karasjok kommune.
Om du ønsker å bli en del av dette, bli medlem i Karasjok elgjegerforeningen ved å betale kr. 100,- til kontonr. 4932 20 22254.